Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi MTÜ (edaspidi Klubi) kuulutab sporditegevuse arendamiseks välja 2020. aasta avaliku stipendiumikonkursi.

Stipendiumi saavad taotleda:
1. s
portlased oskuste arendamiseks ja ettevalmistuse tagamiseks,
2. s
pordiga seotud aktivistid teadmiste täiendamiseks ja oskuste arendamiseks.

Üldiselt: taotlemine on abikõlbulik, kui mainitud sihtgruppide tegevus ja stipendiumi taotlemise eesmärk vastab Klubi põhikirjale, arengukavale ja muudele sätestatud tingimustele.

Stipendiumid makstakse välja vastavalt esitatud sooviavaldustele juhatuse otsuste alusel. Avaldused tuleb esitada Klubi juhatuse nimele ning saata e-postile info@2silda.ee.

Kahe Silla klubi juhatus