Eesti U20 10 km maanteejooksu meistrivõistlused
18-19aastaste noorte tippseltskond tuleb Pärnusse Eesti kiireimat maantejooksurada vallutama. Tänavuse Kahe Silla jooksu programmi kuuluvad esmakordselt toimuvad U20 vanuserühma kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Tiitlivõistlused viiakse läbi samaaegselt 10 km põhistardiga Eesti Kergejõustiku Liidu võistluste reglemendile tuginedes.

Juhend

1. Osalejad
1.1 Alla 20aastased (U20) mees- ja naisjuuniorid, kes võistluste toimumise aasta 31. detsembril on 18 või 19aastased.
1.2 Osaleda võivad Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad kodakondsuseta isikud või kodakondsuseta isikud, kes on Eestis elanud vähemalt ühe aasta ja esitavad  Kodakondsus-ja Migratsiooniameti tõendi Eesti kodakondsuse taotlusdokumentide menetlusse võtmise kohta.

2. Distants
10 km ja kulgeb  Pärnu jõe kallastel (tarifitseeritud rada) koos Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksuga.

3. Aeg: 2. september 2018, stardiga kell 12.00.

4. Registreerimine
Toimub Eesti Kergejõustiku Liidu reglemendi järgi alaliidule.

5. Stardigruppidesse jaotamine
Eliitgruppi (1-20) pääsemise aluseks on Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu 2017. aasta tulemused, kuid ei tagata sama stardinumbrit. Kõik ülejäänud paigutatakse II või III stardigruppi vastavalt peakohtuniku otsusele. Stardigruppidesse jaotamist arvestatakse registreeringutega, mis on tehtud hiljemalt 22. augustiks k.a.

6. Korraldajad
Eesti Kergejõustiku Liit (EKJL) koostöös Pärnu Kahe Silla Klubiga.

7. Juhtivad kohtunikud
Peakohtunik on  Priit Neeme (Rk A) koos EKJL-i vaatluskohtuniku ja kohalike kohtunikega.

8. Autasustamine
Meistrivõistluste võitjatele omistatakse Eesti U20 meistri nimetus. Kolme parimat autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga. Lisaks autasustatakse Eesti meistri treenerit Eesti meistri treeneri kuldmedaliga. Eesti meistri treeneri kuldmedaliga autasustatakse ainult ühte, Eesti meistri poolt nimetatud, isikut. Autasustamine viiakse läbi Kahe Silla jooksu esikuuikute auhinnatseremoonia järgselt.

9. Võistlejate lähetuskulud
Eesti meistrivõistlustele lähetamise kulud kannab lähetav klubi või osaleja ise.

10. Üldiselt
10.1 Võistluspäeval tuleb osavõtust loobumisest teavitada võistluste sekretariaati hiljemalt 1,5 tundi enne võistluse algust. Erakorralistel asjaoludel tohib võistluste sekretariaati osavõtust  loobumisest teavitada kuni 1 tund enne võistluse algust.
10.2 Kõikides üldküsimus kohaldatakse võistlusele Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu juhendit.