Täname, et oled tulnud Kahe Silla ratastoolisõidu starti! Spordipäeva meeldivaks kulgemiseks soovitab korraldusmeeskond tähelepanelikult tutvuda allolevate juhistega. Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi ning muuta juhendis sätestatud tingimusi.

OSAVÕTJA VASTUTUS: Osavõtja vastutab rajale minnes oma tervisliku seisundi eest ise ning kinnitab, et on füüsiliselt piisavalt võimekas valitud distantsi läbimiseks. Terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või meditsiinitöötajate poole või helistab hädaabinumbril 112.

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:
Pärnu Keskuse võistluskeskuses (Aida tn 7)
30.08 kuni 1.09 kell 12.00-20.00
Endla Teatri võistluskeskuses (Keskväljak 1)
2.09 kell 11.00-15.15

NB! Stardimaterjalide väljastamine toimub rinnanumbri numbri alusel. Seetõttu kontrolli palun eelnevalt oma numbrit stardiprotokollist! Stardinumbritega protokollid avaldatakse Kahe Silla Klubi kodulehel 30.08.2017.

PARKIMINE JA LIIKLUSKORRALDUS: Parkimine Pärnu avalikes linnaparklates on nädalavahetustel tasuta. Eraparklates (nt Europark) parkides kehtivad teenusepakkuja eeskirjad ja hind. Palume tähelepanelikult jälgida parkimist korraldavaid märke. Pärnu linna parkimiskorraldusega saad tutvuda siin.
Juhime tähelepanu, et Pärnu kesklinnas on seoses bussijaama ehitusega olulised liikluskorralduse muudatused,  mistõttu võistluskeskuse vahetus läheduses on parkimine raskendatud.

TUALETID: Võistluskeskusesse on paigaldatud WC-d. InvaWC asub Endla teatri fuajees.

RIIETUMINE: On korraldatud võistluskeskuse telkides.

PAKIHOID: Valvega pakihoid asub Endla teatri fuajees. Pakihoid on avatud kell 11.00-16.30.

VÕISTLUSKLASSID:
Mehed A (tugevad käed)

Mehed B (nõrgad käed)
Naised A (tugevad käed)
Naised B (nõrgad käed)
Elektriratastoolid
Poisid alla 16 a
Tüdrukud alla 16 a
NB! Võistlustoole rajale ei lubata ja elektriratastoolide arvestuses paremusjärjestust ei selgitata.

START: Antakse Noortejooksu stardi järel kell 15.33 kesklinnast Vaasa pargi võistluskeskusest.  Stardikoridor avatakse kell 15.00.

RADA: 3 km distants kulgeb asfaltkattega kergliiklusteedel. Iga kilomeeter on tähistatud.

AJAVÕTT: Ratastoolis osalejatele väljastatakse number kahes eksemplaris. Ajavõtukiibiga number paigaldatakse ratastooli seljatoe välisküljele, kiibita number rinnale. Enne starti kontrolli numbrite olemasolu! Numbrid peavad olema nähtavad kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib rajale minna ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Ajavõttu korraldab ChampionChip Eesti OÜ.

RAJATEENINDUS: Esmaabi rajal ja võistluskeskustes aitavad tagada Mai Apteegi, Pärnu Haigla ja teised koolitatud vabatahtlikud koostöös Pärnu Kiirabiga. Kui märkad, et kaasosalejal tekib tervisega probleeme, teavita sellest palun viivitamatult teeninduspunkti, rajal liikuvaid esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või hädaabinumbril 112.  

AUTASUSTAMINE: Algus kell 16.00. Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat. Elektriratastooli klassis parimaid ei selgitata.

FINIŠ: Pakutakse spordijooki ning vett. Kõik lõpetajad saavad Kahe Silla jooksu medali.

TULEMUSED, FOTOD JA DIPLOMID: Tulemused ilmuvad reaalajas kodulehele  www.championchip.ee ning avaldatakse esialgsete mitteametlike resultaatidena kodulehel www.2silda.ee. Kohapeal on osalejatel võimalik oma tulemust näha finišialas, kus rinnanumbri skäneerimisel kuvatakse see võistluskeskuses paiknevale ekraanile. Paberkandjal tulemusi võistluskeskuses ei avaldata. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 8. Septembril kell 17.00 Korraldaja kodulehel. Finšiprotokoll on avalik dokument.
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

SÜNDMUSE JÄRGSELT:  Soovi korral toimetatakse välja võtmata auhinnad võistluse järgselt kätte saaja kulul. Auhindu on  ajavahemikul 5.-15. september isikut tõendava dokumendi alusel võimalik välja võtta ka Pärnu Keskuse infopunktist.

INFO: Spordisündmuse eel ja järgselt saab infot  Korraldaja koduleheküljelt www.2silda.ee või kirjutades e-mailile info@2silda.ee. Kui Sul tekib küsimusi sündmuse päeval, saad abi infopunktidest võistluskeskuses Endla teatris ja Vaasa pargis.