Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks
Virtuaalne ratastoolisõit 2020

1. Eesmärgid
· Kaasata liikumisharrastusse erivajadusega inimesi ja pakkuda neile liikumisrõõmu.
· Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg
1.09.2020 kell 00.00 kuni 14.09.2020 kell 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal endale sobivas kohas üle maailma.

5. Distants ja läbimise viis
·  Minimaalne distants on 1000 meetrit,
·  Osa saab võtta tavalise- või elektriratastooliga,
·  Saatja abi on lubatud.

6.  Osalemise kinnitamine
Osalemine tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades  hiljemalt 19. septembriks.
Seda on võimalik teha kahel moel:
· Automaatne: Laetakse üles enamlevinud spordikellade ja -rakenduste (näiteks Garmin, Polar, Suunto, Endomondo, Strava, Fitbit jt) poolt eksporditavad andmefailid, mis on fit, gpx, tcx või pwx formaadis.
· Manuaalne: Sisestatakse käsitsi jpg formaadis fail. Vajadusel lisatakse soorituse salvestuse link.

Osaleja võib ürituse toimumise aja jooksul laadida tulemust mitu korda (põhjuseks võib näiteks olla parem tulemus). Uue faili laadimisel kirjutatakse varem sisestatud tulemus automaatselt üle.

7. Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Paremusjärjestust osalejate vahel ei selgitata, mistõttu aegadel on sümboolne tähendus. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades.

8. Registreerimine ja ümberregistreerimine
Registreerimine toimub kodulehel kuni 14.09.2020 kell 18. Ümberregistreerimise soovist teavitatakse e-postile info@2silda.ee kuni 12.09.2020 kell 23.59. Teenus on tasuta. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.

9. Stardimaks: puudub

10. Osalejapaketis sisaldub:
· Kahe Silla jooksu sümboolikaga 80mm 3D-formaadis medal;
· Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom;
·  Elektrooniline rinnanumber (lae alla siit).

11.  Medali postitamine
Medalite postitamist alustatakse 10. septembrist, kuid mitte varem kui 5 päeva peale tulemuse sisestamist. Medal postitatakse tulemuste sisestamisel märgitud Eesti postiaadressile. Välismaale saatmisel lisandub postiasutuse hinnakirja järgne kulu.

12.  Üldist
·  Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel;
·  Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise;
·  Erinevatel aegadel läbitud distantse pole võimalik kombineerida;

13.  Korraldaja õigused
13.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.2 Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
13.3 Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
13.4 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
13.5 Registreerides ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
13.6 Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Randel Peerna
Ratastoolisõidu projektijuht
5307 1965
randel@2silda.ee