Täname, et oled registreerinud Kahe Silla noortejooksule! Spordipäeva meeldivaks kulgemiseks soovitab korraldusmeeskond tähelepanelikult tutvuda allolevate juhistega. Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi ning muuta juhendis sätestatud tingimusi.

OSAVÕTJA VASTUTUS: Osavõtja vastutab rajale minnes oma tervisliku seisundi eest ise ning kinnitab, et on füüsiliselt piisavalt võimekas valitud distantsi läbimiseks. Terviserikke korral katkestab osaleja võistlemise ja pöördub seejärel raja teeninduspunkti, korraldajate või meditsiinitöötajate poole või helistab hädaabinumbril 112.

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:
Pärnu Keskuse võistluskeskuses (Aida tn 7, Delice toidukaupluse ees)
29.08 kell 12.00-20.00
30.08 kell 12.00-18.00
Endla Teatri võistluskeskuses (Keskväljak 1)
31.08 kell 16.30-20.45

Stardimaterjalide väljastamine toimub rinnanumbri numbri alusel, st stardimaterjalid on reastatud numbrite järjestuses, mitte nime järgi. Seetõttu on oluline, et tead oma numbrit. Numbri saad stardiprotokollist. Stardinumbritega protokollid avaldatakse Kahe Silla Klubi kodulehel 29. augustil hiljemalt kell 10.00.
Rinnanumbri kaotuse, rikkumise või maha unustamise korral tuleb starti pääsemiseks sekretariaadist soetada uus number maksumusega 5 eurot.

KOOLIAASTA ALGUSE KONTSERT: Koostöös Pärnu linnaga toimub 31. augustil kell 20.00-20.45 Daniel Levi kontsert. Kontsert on kõigile tasuta.

PARKIMINE: Parkimine Pärnu avalikes linnaparklates on nädalavahetustel tasuta. Eraparklates (nt Europark) parkides kehtivad teenusepakkuja eeskirjad ja hind. Palume tähelepanelikult jälgida parkimist korraldavaid märke. Pärnu linna parkimiskorraldusega saad tutvuda siin.

ÜHISTRANSPORT: Seoses autovaba nädalavahetuse tähistamisega on ühistranspordi kasutamine 30.08-1.09 Pärnu linnas tasuta.

TUALETID: Võistluskeskusesse on paigaldatud WC-d.

RIIETUMINE: On korraldatud võistluskeskuse telkides.

PAKIHOID: Valvega pakihoid asub Endla teatri ees paiknevas telgis. Pakihoid on avatud kell 20.00-21.45.

START: Antakse kell 21.00 kesklinnast Vaasa pargi võistluskeskusest. Stardikoridor avatakse kell 20.45.

RADA: 3 km distants kulgeb asfaltkattega kergliiklusteedel. Iga kilomeeter on tähistatud.

AJAVÕTT: Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrolli selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Noortejooksu stardinumbriga osalejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu distantsi vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib rajale minna ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Ajavõttu korraldab ChampionChip Eesti OÜ.

RAJATEENINDUS: Esmaabi rajal ja võistluskeskuses tagavad Mai Apteegi koordineerimisel Pärnu Kiirabi ning vabatahtlikud esmaabitöötajad. Kui märkad, et kaasosalejal tekib tervisega probleeme, teavita sellest palun viivitamatult teeninduspunkti, rajal liikuvaid esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või hädaabinumbril 112.  

AUTASUSTAMINE: Algus kell 21.30. Autasustatakse jooksu üldjärjestuse noormeeste kolme ja neidude kolme paremat ning vanuserühmade võitjaid.

FINIŠ: Pakutakse spordijooki ning vett..

TULEMUSED, FOTOD JA DIPLOMID: Tulemusi saab kontrollida võistluskeskuses asuva skänneri abil ning avaldatakse mitteametlike tulemustena Kahe Silla Klubi kodulehel hiljemalt 31.08 kell 22.00.  Tulemused ilmuvad reaalajas kodulehele www.championchip.ee. Lõplikud, koos  diplomiga, tulemused avaldatakse hiljemalt 6. septembril kell 17.00 Korraldaja kodulehel.  Finšiprotokoll on avalik dokument.
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

SÜNDMUSE JÄRGSELT:  Soovi korral toimetatakse välja võtmata auhinnad võistluse järgselt kätte saaja kulul. Auhindu on  ajavahemikul 4.-15. september isikut tõendava dokumendi alusel võimalik välja võtta ka Pärnu Keskuse infopunktist.

INFO: Spordisündmuse eel ja järgselt saab infot  Korraldaja koduleheküljelt või kirjutades e-mailile info@2silda.ee. Kui Sul tekib küsimusi sündmuse päeval, saad abi infopunktidest võistluskeskuses Endla teatris ja Vaasa pargis.