Kahe Silla noortejooks 2019

1. Eesmärk
* Pakkuda liikumisrõõmu noortele, neile sobiva pikkusega rajal;
* Edendada sportlikke eluviise.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi (edaspidi Klubi) koostöös toetajatega.

3. Aeg ja tegevuspaik
31. august 2019 Pärnu linn, Endla teatri esine.

4. Osalejad
Osaleda võivad kõik noored jooksuhuvilised, kes on vanuses 10-29 aastat ja antud distantsiks piisavalt treenitud.

5. Võistluskeskus, start, finiš, rada ja rajateenindus
5.1. Võistluskeskus asub Endla teatris ning teatri ees Vaasa pargis.
5.2. Start ja finiš: Start antakse kell 21.00. Start ja finiš asuvad ühel joonel.
5.3. Rada: Valdavalt kõvakattega teedel kulgeva raja pikkus on 3 km.
5.3.1 Esmaabi on kättesaadav kogu raja ulatuses. Märgates hädasolijaid, palume informeerida teeninduspunkti, rajal liikuvaid vabatahtlikke esmaabitöötajaid, korraldamisega seotud inimesi või hädaabinumbril 112. Esmaabi võistluskeskuses ja rajal tagavad vabatahtlikud esmaabitöötajad.

6. Distantsid
Jooks 3 km (ajavõtuga).

7. Ajavõtt
Ajavõtukiip on kinnitatud rinnanumbri siseküljele. Enne starti kontrollige selle olemasolu! Starti lubatakse ainult Kahe Silla noortejooksu stardinumbriga võistlejad. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja see peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud osaleja. Palume seda mitte voltida ning ajavõtukiipi mitte eemaldada. Finišis kiip deaktiveerub ning seda ei ole vaja Korraldajale tagastada. Finišeerides ei tohi osaleja katta numbrit käega (spordikella kinnipanekuks), vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

8. Jooksjate vanusegrupid (Eesti Kergejõustiku Liidu klassifikatsiooni järgi)

Vanuseklass Sünniaasta Vanuseklass Sünniaastad
Poisid D 2008-2009 Tüdrukud D 2008-2009
Poisid C 2006 -2007 Tüdrukud C 2006 -2007
Poisid B 2004-2005 Tüdrukud B 2004-2005
Poisid A 2002-2003 Tüdrukud A 2002-2003
MJ 2000-2001 NJ 2000-2001
Mehed 1989-1999 Naised 1989-1999

 

9. Registreerimine ja stardimaksud

9.1. Registreerimisvõimalused
9.1.1. Eelregistreerimine internetis www.2silda.ee kuni 27.08.2019 kell 23.59.
9.1.2. Eelregistreerimine Pärnus Pärnu Keskuse infopunktis kuni 27.08.2019 kell 18.00.
9.1.3. Eelregistreerimine Pärnu Keskuse võistluskeskuses 29.08-30.08.2019 (kehtib sündmuse päeva stardimaks).
9.1.4. Sündmuse päeval kohapeal (Endla teatris) kell 16.30-20.45.

9.2. Kollektiivid, grupid, spordiklubid ja -koolid:
9.2.1. Arvestust peetakse alates 10 liikmest, lisandub hinnasoodustus 15%. Soodustuse kehtimise eelduseks on grupi korraga registreerimine.

9.3. Gruppide registreerimiseks palume kasutada üldist registreerimisvormi. Registreeringut alustades saate valida, mitmele inimesele soovite registreeringu teha. Edasi liikudes saate lisada osalejate andmed. Kasutades nuppu „kasuta osaleja 1 andmeid kõigil osalejatel“ kuvab süsteem igale osalejale samad üldandmed (näiteks: aadress, klubi, ettevõte jne). Arvega tasumiseks palume valida vastav võimalus ning täita arve rekvisiitide nõutud väljad. Arve saadetakse e-mailile ning selle tasumisel loetakse osalejad registreerunuks.

8.4. Stardimaksud

Ajavõtuga jooks I voor
31.01.-31.05.2019
II voor
1.06.-31.07.2019
III voor
1.08.-27.08.2019
29.08.-31.08.2019
võistluskeskuses
Üksikosaleja 7 EUR 9 EUR 12 EUR 20 EUR
Hind grupi liikmele, kui grupis on vähemalt 10 liiget. 5,6 EUR 7,2 EUR 9,60 EUR Võistluspäeval grupisoodustus ei kehti


Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Loobumisel stardimaksu ei tagastata. Gruppide soodustused ei kehti 29.08- 31.08.2019 registreerudes.

10. Stardimaksus sisaldub:
* rinnanumber;
* kiibiajavõtt;
* nimeline koha ja ajaga elektrooniline diplom;
* Viking Line kinkekaart Tallinn-Helsingi edasi tagasi liinil;
* spordijook;
* rajateenindus;
* esmaabi;
* pakihoid;
* toetajate sooduspakkumised (kaubandus- , kultuuri- ja meelelahutuspakkumised).

11. Ümberregistreerimine
Ümberregistreerimine toimub kuni 27.08.2019 kell 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimine on tasuta.

12. Stardimaterjalide väljastamine.
12.1. Pärnu Keskuse võistluskeskusest 29.08.2019 kell 12.00-20.00 ja 30.08.2019 kell 12.00-18.00.
12.2. Endla Teatri võistluskeskuses 31.08.2019 kell 16.30-20.45.

13. Tulemused
Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena võistluskeskuse infotahvlil ja mitteametlike tulemustena kodulehel hiljemalt 1.09 kell 22.00. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt 6. septembril kell 17.00 Korraldaja kodulehel www.2silda.ee. Tulemused ilmuvad reaalajas ajavõtuteenust pakkuva ChampionChip Eesti OÜ kodulehele www.championchip.ee.

14. Autasustamine
Autasustatakse jooksu üldjärjestuse noormeeste kolme ja neidude kolme paremat ning vanuserühmade võitjaid.

15. Fotografeerimine ja ülesvõtted
Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

16. Protestid
Kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada 2 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Finiš suletakse kell 21.45. Protesti tasu on 50 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste žürii, kuhu kuuluvad spordisündmuse peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Korraldajate poolt jooksvalt. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

17. Üldist
17.1. Tervisliku seisundi eest vastutab iga osaleja ise.
17.2. Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel www.2silda.ee hiljemalt kaks nädalat enne jooksupäeva.

18. Korraldaja õigused
18.1. Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.
18.2. Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel. Finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja, ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
18.3. Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
18.4. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
18.5. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure´st tingitud võistluse ära jäämise korral stardimaksu ei tagastata!
18.6. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Kadri Riitsaar

sekretariaadi juht
info@2silda.ee