Kahe Silla jooksu lastejooksud
Virtuaaljooksu juhend

1. Eesmärgid
· Edendada liikumisharrastust eri vanuses osalejate seas.
· Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas.
· Äratada huvi liikumise ja tervislike eluviiside vastu juba noores eas

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg
1.09.2020 kell 00.00 kuni 14.09.2020 kell 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal endale sobivas kohas.

5. Distantsid
Võib ise valida, alates 200 meetrist.

6. Osalemise kinnitamine
Osalemine tuleb sisestada SIIN hiljemalt 19. septembriks (k.a).  Seadmete (nutitelefonid, spordikellad) kasutamine pole vajalik. Info edastamisel eeldatakse ausa mängu põhimõtete järgimist. 

7. Osalemise kuvamine
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis alates 21. septembrist.

8. Elektrooniline rinnanumber, diplom ja loosiauhinnad
Kõik osalejad saavad elektroonilise rinnanumbri (lae alla siit) ning nimelise diplomi, mille saab alla laadida alates 21. septembrist. Lisaks loositakse kõigi osalejate vahel välja auhinnad koostööpartnerite poolt:
* Arimexi energiapakk –15 tk;
* Lottemaa jõulumaa kinkekaart – 6 tk;
* Pärnu Kardikeskus – 4 kinkekaarti ja 2 T-särki.

9. Registreerimine
Registreerimine toimub kodulehel kuni 14.09.2020 kell 18.00.

10. Stardimaks: puudub

11. Üldist
·  Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel;
·  Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise.

12.  Korraldaja õigused
12.1 Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
12.2 Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
12.3 Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
12.4 Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
12.5 Registreerudes nõustub osaleva lapse esindaja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et laps on terve spordisündmusel osalemiseks.
12.6 Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Sandra Kaldasaun
Lastejooksude projektijuht
e-post: sandra@2silda.ee
telefon: +372 5663 5444

Arimex nuts and dried fruit Pärnu Kardikeskus