Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 2021
Virtuaalne ratastoolisõit

1. Eesmärgid
* Kaasata liikumisharrastusse erivajadusega inimesi ning pakkuda neile liikumisrõõmu;
* Edendada liikumisharrastust eri vanuses osalejate seas;
* Pakkuda võimalust liikuda endale sobival ajal ja kohas.

2. Korraldaja
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

3. Aeg
23.08.2021 kell 00.00 kuni 19.09.2021 kell 23.59.

4. Asukoht
Osaleda võib kõikjal endale sobivas kohas üle maailma.

5. Distantsid
* Minimaalselt 1000 meetrit, soovi korral võib liikuda rohkem (piiramatult);
* Osa saab võtta tava -ja elektriratastooliga. Saatja abi kasutamine on lubatud.

6. Osalemise kinnitamine
Osalemine tuleb üles laadida stardiprotokollis osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades  hiljemalt 22. septembriks.
NB! Kui osaleja ei sisesta tulemust õigeaegselt, pole see hiljem enam võimalik.

Seda on võimalik teha kahel moel:
* Automaatne: Laetakse üles enamlevinud spordikellade ja -rakenduste (näiteks Garmin, Polar, Suunto, Endomondo, Strava, Fitbit jt) poolt eksporditavad andmefailid, mis on fit, gpx, tcx või pwx formaadis.
* Manuaalne: Sisestatakse käsitsi jpg formaadis fail. Vajadusel lisatakse soorituse salvestuse link.

Osaleja võib ürituse toimumise aja jooksul laadida tulemust mitu korda (põhjuseks võib näiteks olla parem tulemus). Uue faili laadimisel kirjutatakse varem sisestatud tulemus automaatselt üle, seda ka juhul, kui uus tulemus on eelmisest aeglasem.

7. Osalemise kuvamine ja elektrooniline diplom
Osalejad kuvatakse finišiprotokollis reaalajas. Paremusjärjestust osalejate vahel ei selgitata, mistõttu aegadel on sümboolne tähendus. Diplomi saab alla laadida osaleja nime kõrval asuvale ikoonile vajutades.

8. Registreerimine ja ümberregistreerimine:
8.1. Registreerimine toimub www.2silda.ee kuni 19.09.2021 kell 18.
8.2. Nime või distantsi vahetus virtuaalsel Kahe Silla jooksul on võimalik kuni 19.09.2021 kell 18.00. Ümberregistreerimise soovist tuleb teavitada e-postile info@2silda.ee. Teenus on tasuta. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
8.3. Osalejate nimekirja kandmise aluseks on Korraldajale laekunud stardimaks. Arvega maksnutel kontrollitakse stardimaksu laekumist 2 tööpäeva jooksul. Läbi pangalingi tasunud osalejad kantakse stardiprotokolli koheselt.

9. Stardimaks
Hind 8 eurot (sisaldab käibemaksu).

10. Osalejapaketis sisaldub
* Kahe Silla jooksu sümboolikaga medal,
* Elektrooniline rinnanumber,
* Osaleja nime ja ajaga elektrooniline diplom,
*  Tulemus finišiprotokollis,
* Annetus heategevuseks.

11. Medali postitamine
Medal postitatakse korraldaja kulul tulemuste sisestamisel märgitud Eesti postiaadressile või jagatakse alates 23. augustist Pärnu Keskuse Taluturul (keskuse esimesel korrusel). Välismaale saatmisel lisandub postiasutuse hinnakirja järgne kulu.
NB! Medalite postitamist alustatakse 27. augustist, kuid mitte varem kui 5 päeva peale tulemuse sisestamist.

12.  Üldist
* Virtuaalne osalemine põhineb ausa mängu reeglitel ja omavastutusel;
* Tervisliku seisundi eest vastutab osaleja ise;
* Erinevatel aegadel läbitud distantse pole võimalik kombineerida;

13. Korraldaja õigused
13.1  Kõikide Klubi poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokoll avalikustatakse Korraldaja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.
13.2 Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada korraldaja poolt tehtavaid ja osalejate poolt saadetavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
13.3 Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerinutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt teavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.
13.4 Lähtudes isikuandmete kaitse sätetest hoiab Korraldaja talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest, ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.
13.5 Registreerides ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.
13.6 Korraldajal on õigus muuta juhendis sätestatud tingimusi, kui olukord seda nõuab.
13.7 Juhendis käsitlemata küsimusi lahendab kohtunikekogu, kuhu kuuluvad peakorraldaja ja sekretariaadijuht.

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:
Randel Peerna
Ratastoolisõidu projektijuht
5307 1965
randel@2silda.ee