Täiskasvanute jooksuparemik tuleb Pärnusse Eesti üht kiireimat rada vallutama, sest taas on kavas 10 km maanteejooksu Eesti meistrivõistlused. Tiitlivõistlused viiakse läbi Pärnu Kahe Silla Klubi ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös samaaegselt Kahe Silla jooksu stardiga vastavalt alaliidu reglemendile.

Eesti meistrivõistlused 10 km maanteejooksus
Juhend 2020

1. Osalejad
1.1 2004. aastal või varem sündinud mehed ja naised.
1.2 Osaleda võivad Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad kodakondsuseta isikud või kodakondsuseta isikud, kes on Eestis elanud vähemalt ühe aasta ja esitavad  Kodakondsus-ja Migratsiooniameti tõendi Eesti kodakondsuse taotlusdokumentide menetlusse võtmise kohta.

2. Distants
Kattub Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu rajaga (AIMS/IAAF reeglite järgi).

3. Aeg
6. september 2020, start kell 12.00.

4. Registreerimine
Toimub Eesti Kergejõustikuliidu reglemendi järgi läbi alaliidu.

5. Stardigruppidesse jaotamine
Eliitgruppi (1-20) pääsemise aluseks on Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu 2019. aasta tulemused, kuid ei tagata sama stardinumbrit. Kõik ülejäänud paigutatakse II stardigruppi. Stardigruppidesse jaotamist arvestatakse registreeringutega, mis on tehtud hiljemalt 30. augustiks k.a.

6. Korraldajad
Eesti Kergejõustikuliit (EKJL) koostöös Pärnu Kahe Silla Klubiga.

7. Peakohtunik ja tehniline delegaat
Peakohtunik: Priit Neeme (Rk A litsents)
Tehniline delegaat: Kaupo Nõlvak

8. Autasustamine
Meistrivõistluste võitjatele omistatakse Eesti meistri nimetus. Kolme parimat autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga. Lisaks autasustatakse Eesti meistri treenerit Eesti meistri treeneri kuldmedaliga. Eesti meistri treeneri kuldmedaliga autasustatakse ainult ühte, Eesti meistri poolt nimetatud, isikut. Autasustamine viiakse läbi Kahe Silla jooksu esikuuikute auhinnatseremoonia järgselt.

9. Võistlejate lähetuskulud ja osavõtutasu
Võistlustele lähetamise kulud kannab lähetav klubi või osaleja ise. Osalustasu maksab Eesti Kergejõustikuliit.

10. Üldiselt
10.1 Võistluspäeval tuleb osavõtust loobumisest teavitada võistluste sekretariaati hiljemalt 1,5 tundi enne võistluse algust. Erakorralistel asjaoludel tohib võistluste sekretariaati osavõtust  loobumisest teavitada kuni 1 tund enne võistluse algust.
10.2 Kõikides üldküsimus kohaldatakse võistlusele Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksu juhendit.
10.3 Kõikides meistrivõistluste spetsiifilistes küsimustes kohaldatakse võistlusele Eesti kergejõustiku meistrivõistluste üldjuhendit.